Tidspunkt og sted

Ofoten Interkommunale Brann- og Redningsvesen arrangerer to dagers brannforebyggende kurs. 

Tidsrom :        

3. og 4. september 2019. Fra kl. 09.00.

Sted :        

Teknologiveien 2 A (Kantina, «gamle» Nordkraftbygget)

Målgruppe :   

Bygningseiere, brann- og HMS-ansvarlige, ledere av virksomheter og andre.

Hensikt:          

Målsetningen ved kurset er å gi deg praktiske verktøy for systematisk brannforebygging, slik at du kan styrke og videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid. 

 

Bakgrunn

Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift i brannforebygging som erstatter forskrift i brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ny forskrift har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold må være i samsvar med byggets forutsetninger.

 

Innhold:          

Kurset gir kompetanse og praktiske tips om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres i din virksomhet for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset tar for seg de tekniske og organisatoriske oppgavene som er nødvendig for å få en god brannsikkerhet for eier og bruker av et brannobjekt. Kursets andre dag gir en praktisk innføring i hvordan risikoanalyse og risikovurdering med tilhørende handlingsplaner kan bidra til økt sikkerhet i virksomheten. Alle skal fastsette mål for HMS-arbeidet som inkluderer brannsikkerhetsarbeidet. For å oppnå god internkontroll er det avgjørende med aktiv bruk av risikoanalyse og risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner.

Det vil også bli utført praktisk slokkeøvelse første dag (klær etter værforhold).

 

Pris :

Kr. 5 500,- pr. deltaker inklusive lunsj, kaffe, frukt, kursmateriell og minnepinne med hjelpeverktøy for å lage dokumentasjon.

 

 

Spørsmål og Påmelding

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt per telefon eller e-post nedenfor:

marit.ronning.birkely@ofoten-brann.no 

tlf 47 60 26 80

monika.andersson@ofoten-brann.no 

tlf  46 88 11 80

svein.sommerseth@ofoten-brann.no 

tlf  94 78 18 85

Vi ser frem til å møte deg!

 

Påmeldingskjema:

Jeg vil med dette melde meg på brannforebyggende kurs

Jeg godkjenner ved innsending behandling og lagring av mine data

 

 

 

;