Vanlige spørsmål og svar

Hva må gjøres ifm nytt ildssted

Dersom du installerer eller oppdaterer et ildsted, må dette regodkjennes av feiervesenet.

Hva om feier ikke kan utføre avtalt feiing.

Dersom feieren av ulike årsaker ikke kan utføre avtalt feiing (hvis du har glemt å sette opp stige e.l.) så kan du avtale ny tid. Ta kontakt med feiervesenet.

Hvor mange røykvarslere må jeg ha i huset.

Det er krav til en røykvarsler per etage i boligen.

Skjemaer

Forespørsel om nedbrenning

Dersom du ønsker nedbrenning av hus, hytte eller liknende objekter, og ønsker dette gjennomført av brannvesenet, må skjemaet under fylles ut og sendes inn. Du må også ha sjekket ut at punktene i sjekklisten nedenfor er OK.

 

Sjekkliste for eier ved godkjent nedbrenning

  • Søke kommunen om tillatelse om riving ved nedbrenning (skjema på byggesak)
  • Ikke brennbare materialer må fjernes (glass, eternitt, takplater evnt. annet)
  • Opplagt søppel er ikke lovt å brenne.
  • Busker og trær nært objektet må påberegnes at må sages ned.
  • Informasjon om vannkilder i nærheten ønskes opplyst (kummer på kommunalt nett, elver)
  • Adkomstvei må være av en slik art at den tåler 30 tonn
  • Etterslukking\vakt må huseier påregne å ha ansvar for

For nedbrenning av objekter kontakt NK beredskapsavdelingen
Tlf 76913587/ 47644511
kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

 

Installasjon\Forbedring av ildstedd

Dersom du har installert nytt ildsted må skjemaet her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

Søknad om salg av fyrverkeri

Dersom du ønsker å selge fyrverkeri må skjemaet her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

Søknad om fritak av feieravgift

For å søke om fritak av feieravgift, last ned skjemaet her og følg instruksjonene for å sende skjemaet.

Informasjon vedr feiing og tilsyn

Informasjon vedr feiing og tilsyn.

Tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper

Tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper

 

 

;