Ballangen Brannstasjon

Ballangen brannstasjon er en stasjon med 16 deltids mannskaper, hvorav halvparten er røykdykkere. 

Ballangen brannstasjon dekker området Vidrek i Nord, Råna, Sentrum av Ballangen, Kjeldebotn og til Efjorden i sør.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 3000 liter vann, CAFS skummslukkesystem, klippe og redningsutstyr, i tillegg til 2 mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:

Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 

Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

 

;