Bjerkvik Brannstasjon

Bjerkvik brannstasjon er en stasjon med 10 deltids mannskaper, hvorav halvparten er røykdykkere. 

Bjerkvik brannstasjon dekker området Leirvik i sør, sentrum av Bjerkvik, Øse i Nord til kommunegrensen mot Evenes.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 3000 liter vann, CAFS skumslukkesystem, klippe og redningsutstyr, i tillegg til ett mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:

Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 

Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

;