Drag Brannstasjon

Drag brannstasjon er en stasjon med 10 deltids mannskaper. 

Drag brannstasjon dekker området sentrum av Drag, kommunegrensen mot Hamarøy i Nord og Sør.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 2000 liter vann. Redningshenger med slukkeutstyr i tillegg til ett mindre utrykningskjøretøy med skumslukkeutstyr.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:

Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 

Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

;