Gratangen Brannstasjon

Gratangen brannstasjon er en stasjon med 16 deltids mannskaper, hvorav flere er røykdykkere. 

Gratangen brannstasjon dekker området Øse i sør, sentrum av Gratangen, kommunegrensen Skånland i Vest og kommunegrensen Bardu i Nord.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 3000 liter vann, klippe og redningsutstyr, i tillegg til ett mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:

Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 

Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver.

;