Narvik Brannstasjon

Narvik brannstasjon er hovedstasjonen til Ofoten Brann IKS, og her sitter administrasjonen som består av brannsjef, forebyggende og beredskapsledelsen. 

Stasjonen i Narvik har døgnkassernert bemanning, hvorav 4 mann på vakt og 1 bakvakt på lift/tankvogn i tillegg til befalsvakt.

Narvik dekker området Sentrum av Narvik, Beisfjord, Skjomen, Vidrek i sør og Abisko i øst, hvor vi har slukke/rednings avtale med Kiruna brannvesen i Sverige.

Utstyr

Bilparken består av lift på 32 meters høyde, tankbil m/8000 liter vann m/stinger (slukkespiker) og 2 fullt utstyrte utrykningsbiler med 3000 liter vann, CAFS slukkesystem, rednings og klippeutstyr. 

Brannstasjonen har også tilgjengelig SAR båt og SAR vannscooter.

Lift Narvik

Vi har også egen utstyrt bil for å håndtere kjemikalieuhell på land og vann.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:

Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Urban tauredning:

Utstyr for nedfiring av seg selv og annet personell ved hjelp av tau og klatreutstyr. 

Redning i vann: 

Narvik brannstasjon har også i samarbeid med Narvik Havn tilgjengelig båt for redning på sjøen. Vi er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

Stasjonen tilbyr utleie av redningsvester i alle størrelser for et mindre gebyr.

Tung redning:

Hovedstasjonen har også utstyr til håndtering av tung redningsoppdrag.

IUA:

Hovedstasjonen er også innsatsstyrke for akutt forurensning til vann og land for Ofotregionen. 

 

;