Vanlige spørsmål og svar

Hva må gjøres ifm nytt ildssted?

Dersom du installerer eller oppdaterer et ildsted, må dette regodkjennes av feiervesenet. Ta kontakt med feiervesenet her.

Hva om feier ikke kan utføre avtalt feiing?

Dersom feieren av ulike årsaker ikke kan utføre avtalt feiing (hvis du har glemt å sette opp stige e.l.) så kan du avtale ny tid. Ta kontakt med feiervesenet her.

Hvor mange røykvarslere må jeg ha i huset?

Det er krav til en røykvarsler per etage i boligen.

Røykvarsler må plasseres på et sted som kan oppdage røyk og flammer innen rimelig tid. Avhengig av rom deling i etagen kan det være svært hensiktsmessig med flere røykvarslere i de ulike rommene i etagen.

Hvilket slukkemiddel må jeg ha i huset?

Alle boliger skal ha manuelt slukkeutstyr. Dette kan enten være husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slukkeutstyr i hver etasje.

Andre skjemaer

Melding om overnatting

Melde overnatting til Nordland 110 sentral kan gjøres ved å klikke på teksten her.

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er arrangørs plikt til å dokumentere sikkerheten. Eier må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør i tilfeller der eier selv ikke er arrangør. Det er altså eier av bygget og virksomhet/ bruker sin internkontroll som skal ivareta sikkerheten i bygget til enhver tid.

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:
- Tidspunkt og sted for overnatting
- Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
- Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
- Antall overnattende

Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det være montert røykvarsler i de rom som benyttes til overnatting.

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:
- Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
- Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
- Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
- Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

Melding om arrangement/fakkeltog

Planlegger du å arrangere større arrangement, fakkeltog, eller en annen markering bruker du skjemaet nedenfor for å melde fra til brann og redningsvesenet. 

Melding om arrangement

Anti spam funksjon for å unngå søppelpost.

Jeg godkjenner ved innsending av skjema at Ofoten Brann IKS kan behandle og lagre data om meg og min forespørsel.

 

Søknad om fritak av feieravgift

For å søke om fritak av feieravgift, last ned skjemaet her og følg instruksjonene for å sende skjemaet.

Tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper

Tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper

 

 

Installasjon\Forbedring av ildstedd

Dersom du har installert nytt ildsted må skjemaet her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

Søknad om salg av fyrverkeri

Dersom du ønsker å selge fyrverkeri må skjemaet her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

Informasjon vedr feiing og tilsyn

Informasjon vedr feiing og tilsyn.

Forespørsel om nedbrenning

Dersom du ønsker nedbrenning av hus, hytte eller liknende objekter, og ønsker dette gjennomført av brannvesenet, må skjemaet under fylles ut og sendes inn. Du må også ha sjekket ut at punktene i sjekklisten nedenfor er OK.

 

Sjekkliste for eier ved godkjent nedbrenning

  • Søke kommunen om tillatelse om riving ved nedbrenning (skjema på byggesak)
  • Ikke brennbare materialer må fjernes (glass, eternitt, takplater evnt. annet)
  • Opplagt søppel er ikke lovt å brenne.
  • Busker og trær nært objektet må påberegnes at må sages ned.
  • Informasjon om vannkilder i nærheten ønskes opplyst (kummer på kommunalt nett, elver)
  • Adkomstvei må være av en slik art at den tåler 30 tonn
  • Etterslukking\vakt må huseier påregne å ha ansvar for

For nedbrenning av objekter kontakt NK beredskapsavdelingen
Tlf 76913587/ 47644511
kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

 

;