top of page

BRANNFOREBYGGENDE KURS

Tidspunkt: 

8. og 9. november 2022. Start 8. november kl. 09.00

 

Sted: 

Rombaksveien 49 (Narvik Brannstasjon)

 

Målgruppe: 

Bygningseiere, brann- og HMS-ansvarlige, ledere av virksomheter og andre.

 

Hensikt:

Målsetningen med kurset er å gi deg praktiske verktøy for systematisk brannforebygging, slik at du kan styrke og videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid

Ny forskrift:

Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift i brannforebygging som erstatter forskrift i brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ny forskrift har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold må være i samsvar med byggets forutsetninger.

Innhold:          
Kurset gir kompetanse og praktiske tips om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres i din virksomhet for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset tar for seg de tekniske og organisatoriske oppgavene som er nødvendig for å få en god brannsikkerhet for eier og bruker av et brannobjekt. Kursets andre dag gir en praktisk innføring i hvordan risikoanalyse og risikovurdering med tilhørende handlingsplaner kan bidra til økt sikkerhet i virksomheten. Alle skal fastsette mål for HMS-arbeidet som inkluderer brannsikkerhetsarbeidet. For å oppnå god internkontroll er det avgjørende med aktiv bruk av risikoanalyse og risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner.

Det vil også bli utført praktisk slokkeøvelse første dag (klær etter værforhold).

Pris:

Kr. 5 500,- pr. deltaker inklusive lunsj, kaffe, frukt, kursmateriell og minnepinne med hjelpeverktøy for å lage dokumentasjon

bottom of page