top of page

BRANNFOREBYGGENDE KURS

Målgruppe: 

Bygningseiere, brann- og HMS-ansvarlige, ledere av virksomheter og andre.

 

Hensikt:

Målsetningen med kurset er å gi deg praktiske verktøy for systematisk brannforebygging, slik at du kan styrke og videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid

Ny forskrift:

Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift i brannforebygging som erstatter forskrift i brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ny forskrift har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold må være i samsvar med byggets forutsetninger.

Innhold:          
Kurset gir kompetanse og praktiske tips om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres i din virksomhet for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset tar for seg de tekniske og organisatoriske oppgavene som er nødvendig for å få en god brannsikkerhet for eier og bruker av et brannobjekt. Kursets andre dag gir en praktisk innføring i hvordan risikoanalyse og risikovurdering med tilhørende handlingsplaner kan bidra til økt sikkerhet i virksomheten. Alle skal fastsette mål for HMS-arbeidet som inkluderer brannsikkerhetsarbeidet. For å oppnå god internkontroll er det avgjørende med aktiv bruk av risikoanalyse og risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner.

Det vil også bli utført praktisk slokkeøvelse første dag (klær etter værforhold).

bottom of page