top of page

OM OFOTEN BRANN OG REDNING IKS

Ofoten Brann og Redning IKS (OBRIKS) er organisert som et interkommunalt selskap i samarbeid mellom Gratangen og Narvik kommune. OBRIKS er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste som løser oppdrag hver dag. Selskapet har hovedkontor i Narvik og er organisert med administrasjon, forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. Hovedbrannstasjonen i Narvik har beredskapsstyrke organisert i vaktlag bestående av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen. Ved stasjonene i Kjøpsvik, Ballangen og Gratangen er beredskapen organisert av deltidspersonell og understøttes av beredskapsstyrken i Narvik. Brannforebyggende avdeling består av seksjon for feiing og boligtilsyn og forebyggende seksjon. Avdelingen skal bidra til at brann og eksplosjon ikke oppstår eller forårsaker store skader. 

 

l Narvik ble det allerede i 1899 opprettet en brannkommisjon som hadde til oppgave å forebygge brann. Brannvesen ble etablert i 1901, først som frivillig borgerkorps og fra cirka 1910 med fire fast ansatte med kasernert vakt pluss brannmester samt et ukjent antall reservemannskaper. I 1933-34 ble styrken økt til seks fast ansatte kasernert.

bottom of page