top of page

OM OFOTEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNINGSVESEN

Ofoten brann- og redningstjeneste har fra 2008 vært organisert som et interkommunalt selskap, i et samarbeid mellom kommunene Narvik og Gratangen.

Selskapets har hovedkontor i Narvik med administrasjon og forebyggende avdeling. I tillegg har vi beredskapsavdelingen bestående av 4 stasjoner, hvorav en er døgnbemannet og 3 deltids-stasjoner.

Vår visjon er at Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke og vokse opp i. Ofoten interkommunale brann og redningsvesen skal være en ”spydspiss” i kommunalt beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning.

ADMINISTRASJONEN

Drift av brannvesenet er en kommunal lovpålagt oppgave iht. §9 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 1. juli 2002.

 

Hovedbrannstasjonen i Narvik har helkontinuerlig beredskap med kasernert vakt bestående av 4 mann i hvert lag + befal. Laget skal være utrykningsklart i løpet av ca 1 minutt etter mottatt melding.

Utstyrt med moderne førsteutrykningsbil som er oppsatt med moderne røykdykkerutstyr og stor vanntank. I tillegg har tjenesten til disposisjon nok en utrykningsvogn, tankvogn, IUA bil, UTV, Vannscooter samt stigebil.

 

I Gratangen og Narvik kommune har vi deltidsbrannstasjoner hvor mannskapene rykker ut med tilgjengelig utstyr og mannskaper ved hendelser.

 

Ved brann eller mistanke om brann, Ring 110

Brannsjef Edvar Dahl

Edvar Dahl

Brannsjef

bottom of page