top of page

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

HVA MÅ GJØRES IFM NYTT ILDSSTED?

Dersom du installerer eller oppdaterer et ildsted, må dette regodkjennes av feiervesenet.

Kontakt oss her

HVA OM FEIER IKKE KAN UTFØRE AVTALT FEIING?

Dersom feieren av ulike årsaker ikke kan utføre avtalt feiing (hvis du har glemt å sette opp stige e.l.) så kan du avtale ny tid.

Kontakt oss her

HVOR MANGE RØYKVARSLERE MÅ JEG HA I HUSET?

Det er krav til en røykvarsler per etage i boligen. Røykvarsler må plasseres på et sted som kan oppdage røyk og flammer innen rimelig tid. Avhengig av rom deling i etagen kan det være svært hensiktsmessig med flere røykvarslere i de ulike rommene i etagen.

HVILKE SLUKKEMIDDEL MÅ JEG HA I HUSET?

Alle boliger skal ha manuelt slukkeutstyr. Dette kan enten være husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slukkeutstyr i hver etasje.

HVORFOR FÅR JEG TILSYNSAVGIFT PÅ FRITIDSBOLIG OG HYTTE?

Forskrift om brannforebygging pålegger kommunene å føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger/hytter.

Gebyr for tilsyn med fritidsbolig/hytte kreves inn på årlig basis, uavhengig av hvilket år arbeidet utføres.

NB! Melding om feil/feilregistrering av eiendommer meldes her.

HVA OM JEG MANGLER TAKSTIGE PÅ FRITIDSBOLIG ELLER HYTTE?

Det er samme krav til taksikring for feiing av fritidsbolig og hytter som det er til vanlige boliger.

Mangler du takstige og er usikker på hvordan dette skal løses,

så vil dette bli et tema på tilsynet.

HVORDAN SØKE OM NEDBRENNING AV OBJEKT?

Dersom du ønsker nedbrenning av hus, hytte eller liknende objekter, og ønsker dette gjennomført av brannvesenet, se sjekklisten nedenfor:

  • Søke kommunen om tillatelse om riving ved nedbrenning (skjema på byggesak)

  • Ikke brennbare materialer må fjernes (glass, eternitt, takplater evnt. annet)

  • Opplagt søppel er ikke lovt å brenne.

  • Busker og trær nært objektet må påberegnes at må sages ned.

  • Informasjon om vannkilder i nærheten ønskes opplyst (kummer på kommunalt nett, elver)

  • Adkomstvei må være av en slik art at den tåler 30 tonn

  • Etterslukking\vakt må huseier påregne å ha ansvar for
     

For nedbrenning av objekter kontakt NK operativ avdeling

Tlf 76913587/ 47644511

kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

MÅ VI HAR TAKSTIGE NÅR VI HAR TORVTAK?

Torvtak er ikke unnlatt å ha takstiger.
Se: https://www.stigertiltak.no/produkt/takstige-til-torvtak/

bottom of page