top of page

KOMPETANSEBEVIS KODE 160

Utrykningskurset består av 4 moduler der både teoretisk og praktisk undervisning inngår.

De teoretiske og praktiske emner skal framstå for elevene som en helhet, der teorien legger grunnlaget for den praktiske kjøringen. Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng. Den praktiske delen vil være preget av stor selvstendighet fra elevens side. Elevens forståelse og tolkning av trafikksituasjonen skal føre til handlings valg som ikke medfører for høy risiko.

Øvingsområdet legges opp slik at elevens vurderinger blir satt på prøve. Under den praktiske opplæringen arbeider inntil tre elever sammen med instruktøren mot felles mål. Elevene roterer mellom rollen som fører og observatør og skal være delaktig i evalueringen underveis.

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk førerprøve, som ved bestått gir førerrett for utrykningskjøretøy under utrykning (nasjonal kode 160 i førerkortet).

 

Opptakskrav:

  • Være fylt 20 år, og hatt førerkort klasse B uavbrutt siste to år

  • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse D (buss)

  • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring – eller være under eller ha gjennomført utdanning der utryknings-kompetanse er nødvendig

Se hele utrykningsforskriften her

Spørsmål og påmelding:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt per telefon eller e-post nedenfor:stian.watne@ofoten-brann.no tlf 41 20 40 20

bottom of page