top of page

OFOTEN BRANN IKS

Rombaksveien 49
8517 Narvik

post@ofoten-brann.no

76913570

Takk for din melding. Vi vil gi deg en tilbakemelding så snart som mulig.

Tauredningstjenesten
Epostskjema

BJØRN ERIK RØNNINGEN

Brannsjef

Tlf 76913572/ 40066769
Epost: bjorn.ronningen@ofoten-brann.no

ARNT LIVELTEN

Varabrannsjef

Leder operativ avdeling

Tlf 76913583/ 99376465
Epost: arnt.livelten@ofoten-brann.no

Kontaktperson

MARIT R. BIRKELY

Leder forebyggende

Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit@ofoten-brann.no

SVEIN SOMMERSETH

Branninspektør

Tlf 76913573/ 94781885
Epost: svein.sommerseth@ofoten-brann.no

PREBEN BJERKE

Feiermester

Tlf 94781125

Epost: preben.bjerke@ofoten-brann.no

KOLBJØRN INGVALDSEN

NK Operativ avdeling

Tlf 76913587/ 47644511
kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

KIM UTSTØL

Feier

Tlf 41449260
Epost:  kim.utstol@ofoten-brann.no

JØRGEN  TØRNES

Feier

Tlf 95207494 

Epost: jorgen.tornes@ofoten-brann.no

DANIEL SANDVOLL

Feier

Tlf 99274810
Epost: daniel.sandvoll@ofoten-brann.no

bottom of page