top of page

OFOTEN BRANN OG REDNING IKS

Rombaksveien 49
8517 Narvik

post@ofoten-brann.no

76913570

Takk for din melding. Vi vil gi deg en tilbakemelding så snart som mulig.

Tauredningstjenesten
Epostskjema

BJØRN ERIK RØNNINGEN

Brann- og redningssjef

Tlf 40066769
Epost: bjorn.ronningen@ofoten-brann.no

ARNT LIVELTEN

NK/ Stabssjef

Tlf 76913583/ 99376465
Epost: arnt.livelten@ofoten-brann.no

Kontaktperson

MARIT R. BIRKELY

Sjef Brannforebyggende avdeling

Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit.ronning.birkely@ofoten-brann.no

JOHNNY ARONSEN

Sjef beredskapsavdelingen

Tlf 93012289
Epost: stein.kyrre.olsen@ofoten-brann.no

PREBEN BJERKE

Seksjonsleder boligsikkerhet

Tlf 94781125

Epost: preben.bjerke@ofoten-brann.no

STIAN WATNE

Seksjonsleder person- og næringssikkerhet

Tlf 41204020
stian.watne@ofoten-brann.no

MORTEN JOHNSEN

Seksjonsleder beredskap deltid

Tlf 97095199
Epost: morten.johnsen@ofoten-brann.no

STEIN KYRRE OLSEN

Stasjonsmester

Tlf 97151387 

Epost: stein.kyrre.olsen@ofoten-brann.no

bottom of page