OFOTEN BRANN IKS

Rombaksveien 49
8517 Narvik

76913570

Takk for din melding. Vi vil gi deg en tilbakemelding så snart som mulig.

tauredning.jpg

EDVAR DAHL

Brannsjef

Tlf 76913572/ 91594275
edvar.dahl@ofoten-brann.no

ARNT LIVELTEN

Varabrannsjef

Leder operativ avdeling

Tlf 76913583/ 99376465
arnt.livelten@ofoten-brann.no

MARIT R. BIRKELY

Leder forebyggende

Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit@ofoten-brann.no

SVEIN SOMMERSETH

Branninspektør

Tlf 76913573/ 94781885
Epost: svein.sommerseth@ofoten-brann.no

STIAN WATNE

Feiermester

Tlf 41204020

Epost: stian.watne@ofoten-brann.no

KOLBJØRN INGVALDSEN

NK Operativ avdeling

IM

KIM UTSTØL

Feier

Tlf 41449260
Epost:  kim.utstol@ofoten-brann.no

PREBEN BJERKE

Feierformann

DANIEL SANDVOLL

Feier

JØRGEN  TØRNES

Feier

Tlf 95207494 
Epost: jorgen.tornes@ofoten-brann.no