top of page

BEREDSKAPSAVDELINGEN

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen og har beredskapsstyrken organisert i vaktlag i Narvik, Ballangen, Kjøpsvik og Gratangen.

 

Avdelingen har følgende kapasiteter:

  • Brannbekjempelse (røykdykk, tankbil, utrykningsbiler)

  • Redning ved ulykke (rednings- og klippeutstyr)

  • Tung redning

  • Avansert førstehjelp

  • Urban søk og redning (inkl tauredning)

  • Redning i vann (overflate/sjø/elv)

  • Akutt Forurensning (IUA)                         

  • Høydeberedskap (lift)

  • Kjemikaliedykking

  • Elevert sensor/søk (drone)

Røykdykkere

VÅRE BRANNSTASJONER

NARVIK BRANNSTASJON

Hovedbrannstasjonen i Narvik har utrykningsstyrken organisert i vaktlag bestående av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på stasjonen.

Narvik dekker området Bjerkvik/Øse i Nord,  Sentrum av Narvik, Beisfjord, Skjomen, Vidrek i sør, Herjangsfjellet til kommunegrense Evenes i vest og Abisko i øst, hvor vi har slukke/rednings avtale med Kiruna brannvesen i Sverige.

Utstyr

Bilparken består av lift på 32 meters høyde, tankbil m/8000 liter vann m/stinger (slukkespiker) og 2 fullt utstyrte utrykningsbiler med 3000 liter vann, CAFS slukkesystem, rednings og klippeutstyr. 

Brannstasjonen har også tilgjengelig UTV, SAR båt og SAR vannscooter.

Vi har også egen utstyrt bil for å håndtere kjemikalieuhell på land og vann.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:
Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Urban tauredning:
Utstyr for nedfiring av seg selv og annet personell ved hjelp av tau og klatreutstyr. 

 

Hendelser på jernbane

Kompetanse på håndtering av hendelser i høyspentområdet på jernbane.

Redning i vann: 
Narvik brannstasjon har også i samarbeid med Narvik Havn tilgjengelig båt for redning på sjøen. Vi er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

Tung redning:
Hovedstasjonen har også utstyr til håndtering av tung redningsoppdrag.

IUA:
Hovedstasjonen er også innsatsstyrke for akutt forurensning til vann og land for Ofotregionen. 

BALLANGEN BRANNSTASJON

Ballangen brannstasjon er en stasjon med 16 deltids mannskaper, hvorav halvparten er røykdykkere. 

Ballangen brannstasjon dekker området Vidrek i Nord, Råna, Sentrum av Ballangen, Kjeldebotn og til Efjorden i sør.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 3000 liter vann, CAFS skummslukkesystem, klippe og redningsutstyr, i tillegg til 2 mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:
Mannskapene har kurs i b
ruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 
Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

KJØPSVIK BRANNSTASJON

Kjøpsvik brannstasjon er en stasjon med 16 deltids mannskaper, hvorav halvparten er røykdykkere. 

Kjøpsvik brannstasjon dekker området Efjorden/Skarberget i Vest og sentrum av Kjøpsvik.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 1000 liter vann, CAFS skumslukkesystem, klippe og redningsutstyr, i tillegg til ett mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:
Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 
Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver. 

GRATANGEN BRANNSTASJON

Gratangen brannstasjon er en stasjon med 16 deltids mannskaper, hvorav flere er røykdykkere. 

Gratangen brannstasjon dekker området Øse i sør, sentrum av Gratangen, kommunegrensen Skånland i Vest og kommunegrensen Bardu i Nord.

Utstyr

Bilparken består av førsteutrykning med 3000 liter vann, klippe og redningsutstyr, i tillegg til ett mindre utrykningskjøretøy.

Kompetanse

I tillegg til brann og redning, har personellet også utstyr og opplæring i følgende disipliner:

Avansert førstehjelp:
Mannskapene har kurs i bruk av hjertestarter, oksygen, HLR og generell førstehjelp.

Redning i vann: 
Mannskapene er utstyrt og øvd for overflateredning av tilskadekomne på sjøen og i vann/elver.

bottom of page