top of page

PERSONVERN- ERKLÆRING

Ofoten Interkommunale brann- og redningsvesen IKS (Ofoten Brann IKS) arbeider for å ivareta ditt personvern når du har besøkt vår nettside og/eller fylt ut et av våre skjemaer der eller henvendt deg til oss via e-post, brevpost eller digital post. Ofoten Brann IKS (org nr. 993 194 964) er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir, og vi lagrer og behandler personopplysningene etter personopplysningsloven og arkivloven. En personopplysning er alt av informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Grunnlag for databehandlingen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som bruker har. De fleste henvendelser blir registrert i vårt sak- og arkivsystem. Ofoten Brann IKS er en offentlig organ som har en lovpålagt plikt til å holde arkiv etter arkivloven §§ 5 og 6.  Dette skal skje etter reglene i arkivloven kap. II og føringer i arkivforskriften og i Riksarkivarens forskrift. Etter forordningen, ny personopplysningslov og gjeldende arkivlov går det frem at vi har grunnlag for arkivering ut over primærformålet. Arkivloven med forskrifter gir regler om hva som kan slettes og hva som må oppbevares. Forordningen innebærer at arkivlovens regler om oppbevaring. Forordningen innebærer at arkivlovens regler om oppbevaring på samme måte som i dag vil gå foran retten til sletting.

Disse personopplysningene innhentes og lagres via www.ofoten-brann.no

Vår behandling av dine personopplysninger er basert på at du fyller ut og sender et skjema på vår nettside www.ofoten-brann.no og at du samtykker til at vi behandler dine opplysninger for de formål som du har samtykket til. De personopplysningene vi innhenter i forbindelse med at du sender inn et skjema på våre nettsider ofoten-brann.no kan være:

● Navn

● E-postadresse

● Telefonnummer

● Eventuelle beskjeder og andre opplysninger som du oppgir via vårt skjema.

Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å gi deg som bruker den beste og mest relevante brukeropplevelsen og saksbehandling. Vi tilstreber at personopplysningene vi innhenter og lagrer er korrekte og oppdaterte.

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi mottar om deg er å sikre at du får god, korrekt og relevant informasjon fra oss og kommunikasjon med oss. Slik kan vi tilpasse henvendelsene og saksbehandlingen til deg etter dine opplysninger og preferanser.

  • Innsendte opplysninger via våre skjemaer på www.ofoten-brann.no vil bli registrert i vårt sak- og arkivsystem. Dersom den inneholder arkivverdig informasjon, vil forespørselen bli behandlet etter aktuelt regelverk. Der det er relevant vil disse opplysningene brukes i vår videre saksbehandling av din henvendelse.

  • Du må selv aktivt godta at vi sender deg nyheter, tilbud og informasjon per e-post om våre kampanjer og aktiviteter. ​

 

Lagring av dine personopplysninger

Så lenge kommunikasjonen med deg foregår vil informasjonen vi har om deg ikke bli slettet, og opplysningene lagres så lenge det kreves etter regelverket. Ønsker du at informasjonen om deg blir slettet vil dette skje i henhold til regelverket. Ofoten Brann IKS har rutiner hvor ikke-arkivverdig informasjon som inneholder personopplysninger jevnlig slettes. Anonymiserte opplysninger, det vil si opplysninger som ikke kan knyttes spesifikt til deg, blir beholdt for statistiske og analytiske formål.

 

Dine rettigheter

Dette er dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg

  • Rett til å trekke tilbake samtykket – du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi bruker dine opplysninger til å sende deg informasjon

  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette Datatilsynet

  • Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten – hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko vil du bli varslet

  • Dersom du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@ofoten-brann.no

 

Informasjonskapsler (cookies)

På nettsidene til ofoten-brann.no blir det benyttet infokapsler. En informasjonskapsel, også kalt cookies, er en tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.

 

Tredjeparter og databehandlere

Vi benytter tredjeparter og databehandlere for håndtering, overflytting og lagring av informasjon. Disse er: Wix,  Facebook og Landax. Databehandler er ansvarlig for sikker lagring av dine personopplysninger,.

 

Eksterne lenker

www.ofoten-brann.no kan inneholde lenker til andre nettsider, applikasjoner og plattformer utenfor vår kontroll. Vi tar ikke ansvar for personvernet på disse nettstedene.

bottom of page