top of page

Ledige stillinger

Vi benytter Webcruiter som jobbsøkerportal og legger ut våre stillingsannonser fortløpende. Vi trenger ofte personell på hovedstasjonen i Narvik eller en av våre deltidsstasjoner i Gratangen, Ballangen og Kjøpsvik.

Dersom du ønsker å søke jobb hos oss registrer din profil på Webcruiter og søk på ledige stillinger hos Ofoten Brann IKS. I Webcruiter kan du også sette opp varsler slik at du får melding når ledige stillinger legges ut.

 Brannkonstabel deltid ved våre deltidsstasjoner i Gratangen, Ballangen og Kjøpsvik.

Ofoten Brann IKS utlyser ledige stillinger som brannkonstabel ved stasjonene Gratangen, Ballangen og kjøpsvik. Brannstasjonene har 16 mannskaper. Stasjonene er underlagt operative avdeling i Ofoten Brann IKS og ledes av leder Operativ avdeling. Vi tilbyr spennende og utfordrende stillinger i ett godt arbeidsmiljø.

 

Krav ved ansettelse for stillingene er:

 

  • Krav ihht røykdykkerinstruks for Ofoten Brann IKS mht legeattest og fysisk test må tilfredsstilles før ansettelse.

  • Tilfredsstillende politiattest

  • Det er ønskelig med førerkort som tilfredsstiller kravene for å kjøre brannvesenets utrykningskjøretøy (kl.C) og kode 160.

  • Boplikt med bopel innen 4-6 minutter i fra brannstasjonen. Forspenningstid 4 min dag og 6 min natt.

  • Plikt til å bære personlig sambandsapparat i fritiden.

  • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

 

 

Annet:

 

  • Det vil bli gitt internopplæring til stillingen.

  • Den som ansettes plikter å gjennomføre utdanning for brannkonstabel hvis man ikke har dette.

  • Det er pr i dag ingen vaktordning ved stasjonen.

  • Kvinner oppfordres særlig til å søke

 

 

Aktuelle søkere innkalles først til fysisk test før et evnt intervju. Inntakskravene finnes på nettsiden vår: www.ofoten-brann.no

Stillingsprosent: 1,54%.

 

Lønn etter gjeldende regler.

 

Ved spørsmål til stillingen kan dette rettes til Kolbjørn Ingvaldsen/ Leder Operativ avdleing på epost: Kolbjorn.Ingvaldsen@ofoten-brann.no  eller på tlf 47644511.

 

Søknaden m/ CV sendes:

Kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

bottom of page