BRANNINSPEKTØR

Vi søker branninspektør i tilsynsseksjonen ved forebyggende avdeling.

 Søknadsfrist: 15.07.2021

 Arbeidsgiver: Ofoten Brann IKS

 Sted:              NARVIK

 Stillingstittel:  Branninspektør

   

Arbeidsoppgaver:
  • Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn og andre risikoreduserende tiltak.

  • Brannforebyggende arbeid rettet mot risikoområder og risikogrupper.

  • Brannforebyggende informasjons- og kommunikasjonsarbeid, herunder være foreleser ved brannforebyggende kursvirksomhet.

  • Brannsjef kan pålegge andre arbeidsoppgaver etter behov.

  • Avhengig av kompetanse/kvalifikasjoner kan annet informasjonsarbeid tillegges stillingen. F.eks. i fbm. oppdrag i beredskapsavdelingen, arbeid med kommunikasjonsplaner- og strategier, interninformasjon e.l.

Kvalifikasjoner:

 

Krav:

  • Utdanning på universitet-/høyskolenivå.

  • Førerkort klasse B.

  • Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse


Ønskelig:

  • Utdanning som branningeniør eller annen brannteknisk utdanning på samme nivå.

  • Utdanning innen byggrelaterte fag, HMS og samfunnssikkerhet o.l. vurderes også.         

Annen relevant kompetanse.                                                                                                

Forebyggende kurs fra Norges Brannskole. Dersom søker mangler forebyggende kurs, må vedkommende gjennomføre dette.   

Personlinge egenskaper                                                                                                

Det vil bli lagt vekt på faglig engasjement, god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, personlig egnethet, samarbeidsevne og serviceinnstilling.