top of page

SKJEMAER TIL NEDLASTING

SØKNAD OM FRITAK AV TILSYNSAVGIFT

For å søke om fritak av tilsynsavgift, last ned skjemaet og følg instruksjonene for å sende skjemaet.

TILRETTELEGGING FOR REDNINGS OG SLUKKEMANNSKAPER

Tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper

INSTALLASJON ELLER ENDRING AV ILDSTED

Dersom du har installert nytt ildsted må skjema her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI

Dersom du ønsker å selge fyrverkeri må skjemaet fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no

INFORMASJONSBROSJYRE FEIING OG TILSYN

Informasjonsbrosjyre vedrørende feiing og tilsyn kan lastes ned her.

PRISLISTE OG TJENESTEINNHOLD:

Prisliste og tjenesteinnhold OBRIKS kan levere til bedrifter.

ANDRE SKJEMAER OG MELDINGER

MELDING OM OVERNATTING

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er arrangørs plikt til å dokumentere sikkerheten. Eier må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør i tilfeller der eier selv ikke er arrangør. Det er altså eier av bygget og virksomhet/ bruker sin internkontroll som skal ivareta sikkerheten i bygget til enhver tid.

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:
- Tidspunkt og sted for overnatting
- Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
- Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
- Antall overnattende

Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det være montert røykvarsler i de rom som benyttes til overnatting.

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:
- Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
- Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
- Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
- Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

 

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

bottom of page