top of page
Nye Narvik brannstasjon
Hjem: Welcome

(Foto: Kjetil Janson)

Hjem: News

Ofoten brann og redning IKS inngår samarbeidsavtale med Forsvaret

Ofoten brann og redning IKS inngikk 1. november en samarbeidsavtale med Forsvarets avdelinger i Bjerkvik garnison.

Avtalen omhandler samarbeid om forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. Avtalen ble underskrevet i Bjerkvik.

bottom of page