top of page
Nye Narvik brannstasjon
Hjem: Welcome

(Foto: Kjetil Janson)

Hjem: News

Brannforebyggende kurs - 3 og 4 oktober 2023

Kurset gir kompetanse og praktiske tips om hvordan brannvernarbeidet kan
gjennomføres i din virksomhet for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.


Kurset tar for seg de tekniske og organisatoriske oppgavene som er nødvendig for å
få en god brannsikkerhet for eier og bruker av et brannobjekt.

bottom of page