top of page
Nye Narvik brannstasjon
Hjem: Welcome

(Foto: Kjetil Janson)

Hjem: News

TILSYNSAVGIFT PÅ FRITIDSBOLIGER OG HYTTER

Ny forskrift om brannforebygging pålegger kommunene og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter.

Feiertjenestens biler
bottom of page